...
Kolejny ciekawy projekt dla naszych uczniów.
Przed feriami uczniowie II i III klasy o profilu mechanicznym, w ramach współpracy z Politechniką Śląską, rozpoczęli realizację projektów PBL.
Zadaniem klasy III było zaprojektowanie i wytworzenie konstrukcji specjalistycznego stołu do montaży elektronarzędzi, natomiast
klasa II zaprojektowała i wytworzyła wieszak, stół oraz lampkę.
Celem projektów było między innymi samodzielne rozwiązanie zadania (przy niewielkiej pomocy opiekunów projektu tj. nauczyciela z PZS- dr inż. Joanny Sobota oraz przedstawicieli Politechniki Śląskiej w osobach prof. dr hab. inż Janusz Adamiec, dr inż. Katarzyna Łyczkowska) związanego z zaprojektowaniem, doborem materiału, technologii oraz wykonaniem produktu.
Dzięki udziałowi w projektach uczniowie zdobyli doświadczenie w projektowaniu i technologii wytwarzania konstrukcji, nauczyli się współpracy w grupie, doskonalili proces decyzyjny oraz umiejętności planowania materiału z uwzględnieniem kosztów produkcji. Dziękujemy opiekunom za zaangażowanie i wsparcie młodzieży.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.