...

30 października 2023 roku uczniowie klasy mundurowej zapalili znicze przy obelisku ofiar obozu koncentracyjnego Auschwitz – filii w Lędzinach i włączyli się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy było uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy byli związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. W ramach akcji „Szkoła pamięta” uczniowie odwiedzili miejsca pamięci i zgłębili ich historię, zapalili znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej – dali dowód, że szkoła pamięta.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.