...

W piątek 10 listopada 2023 r. w PZS odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości Państwa Polskiego, które obchodzone jest następnego dnia 11 listopada! Uczniowie klas czwartych, trzecich i drugich technikum zaprezentowali wzruszający, patriotyczny program artystyczny! Wiedza historyczna przekazana przez prowadzących, z wielkim zaangażowaniem deklamowane wiersze i zaśpiewane piosenki przez występujących uczniów przysporzyły uczestnikom uroczystości szczególnych wrażeń artystycznych. W trakcie akademii uczniowie klas mundurowych oddali hołd ofiarom walk o niepodległość w czasach niewoli państwa polskiego, składając zapalone znicze pod symbolicznymi brzozowymi krzyżami. Na zakończenie został przez wszystkich uroczyście odśpiewany hymn narodowy!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.