Naukowcy i praktycy zgodnie twierdzą, że czytanie dziecku na głos uczy je języka i myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, przynosi wiedzę i wzorce dobrych zachowań, wzmacnia samo uznanie.

Wychodząc naprzeciw tej idei Biblioteka szkolna Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję Głośnego Czytania, organizując 27 września dla przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach wspólne zajęcia.

W tym szczególnym dniu uczennice klasy pierwszej technikum o profilu technik logistyk w służbach mundurowych czytały dzieciom piękne, wartościowe bajki, które momentami wzbogacały kukiełkowym teatrzykiem. Przedszkolaki z zainteresowaniem słuchały starszych koleżanek i chętnie odpowiadały na zadawane pytania.

Tę ciekawą akcję, w której uczestniczymy już od kilku lat, z pewnością będziemy kontynuować również w przyszłym roku, natomiast już teraz zachęcamy do codziennego, głośnego czytania dzieciom!