...

Przyjmowanie przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach stron w sprawie skarg i wniosków odbywa się w następujących terminach:

  • poniedziałek – piątek: 13.00 – 15.00 (po wcześniejszym umówieniu się)
  • w dniach konsultacji dla rodziców i spotkań z rodzicami: 16.00 do 17.00

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach
mgr Piotr Oćwieja

Wicedyrektor: mgr Małgorzata Labus
Wicedyrektor: mgr Eugeniusz Czekaj
Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Jerzy Kozłowski

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.