Godzina Lekcyjna Czas trwania Przerwa
1. 7.10 – 7.55 5 min
2. 8.00 – 8.45 5 min
3.  8.50 – 9.35 10 min
4.  9.45 – 10.30 5 min
5.  10.35 – 11.20 15 min
6.  11.35 – 12.20 5 min
7.  12.25 – 13.10 5 min
8.  13.15 – 14.00 10 min
9.  14.05 – 14.50 5 min