Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej PZS Lędziny jest czynny:

Wtorek 7.00 -14.35
Piątek 7.00 – 14.35