Technik ekonomista

Innowacja:  inwestowanie pieniędzy, pozyskiwanie Funduszy Unijnych

Jeżeli jesteś osobą mającą wszechstronne zainteresowania, interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie w sferze społecznej, ekonomicznej, biznesowej, chętnie pracujesz sam lub w zespole, jeśli marzysz o ciekawej pracy zawodowej –ten zawód jest właśnie dla Ciebie!

Technik ekonomista to zawód szerokoprofilowy, zawód który otwiera przed Tobą wiele możliwości:

 • to podstawa do rozpoczęcia studiów we wszystkich kierunkach, nie tylko ekonomicznych;
 • to otwarte drzwi do podjęcia pracy we wszystkich instytucjach oraz podmiotach gospodarczych, bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową;
 • zdobyta wiedza i praktyka to klucz do założenia i prowadzenia własnej firmy.

W następujących zawodach liczba ofert pracy jest zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia: specjaliści administracji publicznej, specjaliści ds. finansowych, specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży, specjaliści ds. rynku nieruchomości. Powyżej wymienione zawody wynikają bezpośrednio z programu nauczania realizowanego w PZS Lędziny na kierunku Technik Ekonomista.

Umiejętności, jakie są niezbędne, aby pracować na tych stanowiskach zdobędziesz wybierając kierunek technika ekonomisty w naszej szkole.

Jeśli chcesz wykazać się przedsiębiorczością, komunikatywnością i mieć przed sobą szerokie spektrum pracy zawodowej –ten kierunek jest właśnie dla Ciebie!

Nasze pracownie:

Zajęcia w technikum ekonomicznym prowadzone są w pracowniach: ekonomicznej i przedsiębiorczości. W pracowni ekonomicznej znajdują się nowoczesne komputery wyposażone w programy finansowo-księgowe, magazynowo- sprzedażowe i kadrowo-płacowe. Programów tych używa większość polskich przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Uczniowie po skończeniu szkoły są znakomicie przygotowani do obsługi tych programów. Jedną z najważniejszych aplikacji, których obsługi nauczysz się to księga przychodów i rozchodów.

Dodatkowo znajomość programów finansowo-księgowych to podstawa do zdania egzaminu  praktycznego w zawodzie technik ekonomista. Należy podkreślić, że w ostatnich czterech latach z rzędu w zawodzie technik ekonomista mamy 100% zdawalność egzaminów zawodowych.

 

Pracownia przedsiębiorczości, gdzie prowadzone są zajęcia z zakresu rozszerzonej przedsiębiorczości, w ramach, której uczniowie zakładają własną firmę, tworząc dla niej biznes plan. Następnie w oparciu o biznes plan poznają zasady funkcjonowania firmy.

Wyjazdy zagraniczne – praktyka zawodowa

W PZS Lędziny dzięki programowi ERASMUS+ organizowane są co roku czterotygodniowe praktyki zawodowe. W ramach praktyk uczniowie doskonalą swoje umiejętności zawodowe, poznają nowe otoczenie zawodowe, mają możliwość pracy w międzynarodowej grupie specjalistów.  W marcu 2017 roku ekonomiści byli w Grenadzie w Hiszpanii.

Praktyki zagraniczne są całkowicie bezpłatne!!!

praktyki zagranicznepraktyki

Umiejętności nabyte podczas nauki zawodu:

 • posługiwanie się językiem obcym w kontaktach z kontrahentami i instytucjami,
 • obsługiwanie sprzętu i urządzeń techniki biurowej,
 • organizowanie pracy biura firmy,
 • obsługiwanie programów finansowo-księgowych,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • sporządzanie i ewidencjonowanie dokumentów księgowych,
 • sporządzanie biznes planu,
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
 • wykonywanie i organizowanie zadań w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania i transportu,
 • prowadzenie i ewidencja sprzedaży towarów i usług.

Dodatkowe umiejętności zdobywane podczas nauki:

 • kurs obsługi kasy fiskalnej. W ramach pracowni przedsiębiorczości uczniowie technikum ekonomicznego mają możliwość skorzystania z bezpłatnego kursu kasy fiskalnej.

 • Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo. Nasi uczniowie mają możliwość wykorzystać zdobytą wiedzę dotyczącą działalności gospodarczej w praktyce, m.in. prowadząc Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo, które organizuje produkcję, sprzedaż oraz sporządza niezbędne w tego typu działalności dokumenty finansowe.

Uwaga! Nauczane języki: język angielski, język hiszpański, język niemiecki.

Nasze wycieczki edukacyjne:

 • Urząd Statystyczny

 • Narodowy Bank Polski Oddział Katowice

 • Bank Śląski,
 • Przedsiębiorstwa prywatne na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny,
 • Instytucje administracji publicznej.

Kwalifikacje zawodowe:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 

Przykładowe stanowiska pracy:

 • samodzielny księgowy,
 • przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą,
 • pracownik ds. finansowo-księgowych,
 • agent ubezpieczeniowy,
 • doradca inwestycyjny,
 • pracownik ds. rachunkowości i księgowości,
 • specjalista ds. sprzedaży,
 • pracownik ds. marketingu,
 • bankowiec,
 • pracownik ds. kadrowo-płacowych
 • pracownik ds. administracyjno-biurowych,
 • pracownik ds. finansowych.

Przedmioty punktowane przy naborze:

 • język polski
 • język obcy wskazany przez kandydata
 • informatyka
 • przedmiot najwyżej oceniony wybrany spośród przedmiotów: matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie