Technik mechanik

NAJBARDZIEJ POSZUKIWANY ZAWÓD NA RYNKU PRACY – ZAWÓD DLA LUDZI Z PASJĄ

 

COMIESIĘCZNE STYPENDIUM W WYSOKOŚCI 250 zł NETTO oraz PREMIA ROCZNA DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW  W WYSOKOŚCI 1000zł NETTO. 

GWARANCJA ZATRUDNIENIA W POLSKIEJ GRUPIE GÓRNICZEJ !!!

zdjecie1

Współczesny technik mechanik to specjalista, który jest przygotowany do organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń oraz projektowania obiektów mechanicznych i procesów obróbki i montażu. Zawód ten wychodzi naprzeciw postępowi technicznemu niosącemu szybki rozwój technik komputerowych w zakresie wytwarzania i montażu części maszyn i urządzeń, instalowania i uruchamiania i obsługi maszyn i urządzeń oraz organizowania procesu produkcji.

Ponadto uczniowie technikum mechanicznego  zostają zapoznani z wykorzystaniem obrabiarek CNC a dzięki systemowi komputerowemu ZERO-OSN mogą zacząć naukę programowania tokarki na poziomie podstawowym polegającą na tworzeniu prostych programów i dokonywania korekt w programach już istniejących.

.

Uczniowie, którzy kształcą się w technikum mechanicznym mogą nauczyć się wykonywać rysunki techniczne i procesy technologiczne z wykorzystaniem najnowocześniejszych programów graficznych: AutoCAD, SolidEdge, EdgeCAM, BricsCAD używanych w przemyśle.

W ramach przedmiotów zawodowych  uczeń technikum mechanicznego jest kształcony, także w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych górnictwa podziemnego i może wykonywać czynności związane z organizowaniem, nadzorem i wykonaniem montażu, naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń górniczych.

 

Warsztaty szkolne:

 • Mechaniczna

 

 • Komputerowego Projektowania CAD wyposażona w najnowsze oprogramowania i pomoce dydaktyczne niezbędne do nauki tego zawodu: program do nauki technik CNC – „System ZERO-OSN”, pakiet edukacyjny do nauki technik Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD – „Zestaw CAD-edukacja Solid Edge 2016 ST”, drukarkę 3D.

 • Pracownia technologii i obróbki metali

Umiejętności nabyte podczas nauki zawodu:

 • wytwarzanie części maszyn i urządzeń,
 • dokonywanie montażu maszyn i urządzeń,
 • instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń,
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń,
 • organizowanie procesu produkcji.

Każdy uczeń weźmie udział w Programie Edukacyjnym „ZainSTALuj się” rozwijającym kompetencje niezbędne do śmiałego poruszania się po dzisiejszym rynku pracy, koordynowanym przez największego producenta stali w Polsce, światową Grupę ArcelorMittal Poland (w tym dawna Huta Katowice).

Uwaga! Nauczane języki: język angielski, język hiszpański (nowość), język niemiecki.

Nasze wycieczki edukacyjne:

Uczniowie łączą wiedzę teoretyczną z kształceniem konkretnych umiejętności praktycznych podczas wycieczek edukacyjnych do zakładów pracy i na targi zawodowe

 • Pokazy spawalnicze PAS Katowice

 • wycieczka zawodowa do zakładu produkcyjnego  PRO –CARS GROUP w Tychach

7

 • wycieczka zawodowa do FCA Poland w Tychach
 • Targi Silesia Expo Welding w Expo Silesia w Sosnowcu

 

 

 • Dwudniowa wycieczka edukacyjno-rekreacyjna do Zakopanego na warsztaty robotyki

Kwalifikacje zawodowe:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Przykładowe stanowiska pracy:

 • Nadzór techniczny w przemyśle
 • Stacje obsługi pojazdów mechanicznych
 • Służby utrzymywania ruchu
 • Wydziały mechaniczno-dołowe (MMUD) kopalń
 • Operatorzy obrabiarek skrawających
 • Zakłady  produkcyjne i usługowe związane z przemysłem maszynowym,
 • budownictwem, górnictwem, transportem, rolnictwem.

Przedmioty punktowane przy naborze:

 • język polski
 • język obcy wskazany przez kandydata
 • zajęcia techniczne
 • przedmiot najwyżej oceniony wybrany spośród przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka