W dniu 26 kwietnia pożegnaliśmy kolejny rocznik absolwentów naszej szkoły. Była to podniosła uroczystość, którą zaszczycili swoją obecnością:

 • Agnieszka Wyderka-Dyjecińska – Wicestarosta
 • Anna Kubica – Przewodnicząca Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
 • Kazimierz ChajdasEtatowy Członek Zarządu Powiatu
 • Partrycja Rozmus – Naczelnik Wydziału Edukacji Powiatu
 • Wacław Wójcik – Główny Specjalista ds. Obronnych Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • Grażyna Jarema – Inspektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Lędziny
 • Ryszard Kasprzyk
 • Arkadiusz Bartnik – Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach
 • mgr Grzegorz Kocjan – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu
 • Mł. Insp. Waldemar Prietz – wieloletni Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu
 • kapitan Tomasz Kostyra – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach
 • Dariusz Kołodziejczyk – Kierownik Zespołu Szkoleń KWK Piast-Ziemowit
 • Michał Kuc – Przewodniczący Rady Rodziców

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły. Po czym głos zabrał Pan Dyrektor Piotr Oćwieja, który powitał wszystkich zebranych i przedstawił gości. Podkreśliła, że jest to czas do refleksji, zadumy, wspomnień, ale też czas podsumowań i wręczania nagród.

Następnie nagrodzono najlepszych uczniów. Pani Wicestarosta Agnieszka Wyderka-Dyjecińska wraz z dyrektorem szkoły wręczyli nagrody Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego dla najlepszych absolwentów..

Otrzymali je : Agata Bobla, która osiągnęła najwyższą średnią ocen w szkole   w całym cyklu kształcenia 5,86 ,otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów Wiktoria Kuc, uzyskała drugą średnią w szkole 5,83 i Mateusz Maiczek, który godnie reprezentował i promował naszą szkołę na zewnątrz.

Z kolei głos zabrała Pani Wicestarosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Agnieszka Wyderka-Dyjecińska , stwierdzając że ukończenie szkoły to moment zamykający pewien etap życia, ale jednocześnie dzięki zdobytym kwalifikacjom i kompetencjom otwierający możliwość podjęcia interesującej pracy lub kontynuowania nauki na studiach.

Następnie pani Grażyna Jarema przedstawicielka Burmistrza Miasta Lędziny, wręczyła nagrody najlepszym absolwentom z Lędzin: Julii Genc, Oliwii Nowak, Agacie Bobli, Wiktorii Kuc, Annie Niesyto, Mateuszowi Sławickiemu,  Dominikowi Grabowemu, Pawłowi Lysko.

Ponadto nagrody odebrali uczniowie, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, wykazali się wzorowym zachowaniem, wysoką frekwencją, reprezentowali szkołę w licznych zawodach sportowych, konkursach, pokazach samoobrony.

Na akademii zostały także wręczone Świadectwa kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, tak zwane uprawnienia SEP.

Następnie zostały wręczone certyfikaty absolwentom klas mundurowych.

Absolwenci klasy 3 la uzyskali certyfikaty ukończenia klasy mundurowej policyjnej, które wręczył im Pan Podinspektor Grzegorz Kocjan. Natomiast absolwenci klasy 3 lc uzyskali certyfikaty ukończenia klasy mundurowej wojskowej, które   wręczył im Pan major Arkadiusz Bartnik

Nasza absolwentka Agata Bobla otrzymała także Złoty Indeks Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Po wręczeniu wszystkich nagród głos zabrała przedstawicielka maturzystów, podziękowała nauczycielom i wychowawcom za trud wychowania, kształcenia oraz nauczania, a wszystkim pracownikom szkoły, Dyrekcji szkoły, Panu Staroście Bieruńsko-Lędzińskiemu i całemu zarządowi Powiatu za życzliwość i za zmiany zachodzące w wyglądzie i wyposażeniu szkoły.

Na koniec głos zabrał przedstawiciel Samorządu szkolnego, który pożegnał maturzystów i życzył im powodzenia na egzaminie dojrzałości, wręczając pamiątkowe długopisy.

Następnie maturzyści udali się po raz ostatni do klas na spotkanie z wychowawcami.