11 września 2019 roku maturzyści Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach wzięli udział w Śląskim Salonie Maturzystów w Katowicach.

Patronat nad Śląskim Salonem Maturzystów objęli:

prof. Przemysław Jałowiecki – Przewodniczący Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Przewodniczący Komitetu Honorowego

prof. Andrzej Kowalczyk – Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Jarosław Wieczorek- Wojewoda Śląski

Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego

Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice

Robert Wanic – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty

Młodzież z uwagą wysłuchała wykładów ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie dotyczących przedmiotów maturalnych z języka polskiego, matematyki, języków obcych, ale również z historii, wos-u, czy geografii.

Swoją ofertę zaprezentowały również wybrane uczelnie, które podpowiadały, jak osiągnąć maturalny sukces.
Do rąk maturzystów trafiły również Informatory maturalne przygotowane przez wydawnictwo „Perspektywy”.
Z taką wiedzą wybór kierunku studiów będzie łatwiejszy!