...

Biblioteka szkolna Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, już po raz trzeci podjęła się działań promujących ekologiczne postawy wśród młodych ludzi.

W związku z powyższym jako jedno z działań recyklingu ogłoszona została zbiórka makulatury.


Makulaturę prosimy przynosić do biblioteki

w dniach od 14 marca 2016 do 15 kwietnia 2016

z dołączoną kartką z imieniem, nazwiskiem oraz klasą.

Do udziału w zbiórce zaproszeni są wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

DBAJMY RAZEM O ŚRODOWISKO, BO TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ.

Leave a comment

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.