Biblioteka szkolna Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach,

już po raz czwarty podejmuje działania promujące ekologiczne postawy wśród społeczności szkolnej.

W związku z powyższym, jako jedno z działań recyklingu,

ogłoszona została zbiórka makulatury.


Makulaturę prosimy przynosić do biblioteki

w dniach od 1 do 31 marca 2017 roku

z dołączoną kartką opatrzoną imieniem, nazwiskiem oraz klasą.

Do udziału w zbiórce zaproszeni są wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

DBAJMY RAZEM O ŚRODOWISKO, BO TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ.

Leave a comment