Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/21

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21, które odbędzie się 1 września 2020 r. w salach lekcyjnych (wykaz sal lekcyjnych udostępniony po przyjściu do szkoły). Klasy 4- godz.8.30 klasy 1- godz. 9.30 klasy 2- godz.10.30 klasy 3- godz.11.30

Podręczniki – dofinansowanie

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227) w roku szkolnym 2020/2021 uprawnionymi do otrzymania dofinansowania w ramach programu uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem

Dar NITROERGU dla maturzystów.

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach składa serdeczne podziękowania Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy NITROERG. S.A. w Bieruniu, a szczególnie Panu Przewodniczącemu Stefanowi Michnie, za nieodpłatne przekazanie antywirusowego płynu dezynfekcyjnego, który został wykorzystany w czasie tegorocznej matury. Pozwoli to na zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie egzaminów:)

Dzień Dziecka w PZS

Chociaż nie możemy tego uczynić osobiście, jednak wszystkim naszym Cudownym Uczniom życzymy, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy. Wypełniajcie każdą chwilę tak, aby potem wspominać je z radością. Czerpcie energię ze słońca, kapiącego deszczu i uśmiechu innych. Szukajcie w sobie siły, entuzjazmu i namiętności. I pozostańcie dziećmi – jak najdłużej:) Dyrekcja i Rada Pedagogiczna PZS w Lędzinach