7 listopada 2019 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach odbyło się honorowe oddawanie krwi. Po raz 24-ty uczniowie i pracownicy lędzińskiego PZS -u wzięli udział w akcji honorowego krwiodawstwa pod patronatem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Młodzież bardzo chętnie udziela się w takich społecznych przedsięwzięciach. Chętnych do oddania krwi było aż 30 uczniów, ale nie wszyscy mogli ją oddać. Każda osoba wypełniła najpierw ankietę i przeszła badania wstępne prowadzone przez lekarza należącego do ekipy ambulansu. Na tym etapie odpadły osoby z katarem, po wizycie u dentysty, czy też zbyt niską wagą ciała. Ostatecznie uczniowie podzielili się z innymi ponad 7 litrami krwi.

W przygotowaniu i organizacji listopadowego przedsięwzięcia aktywnie uczestniczyły Pani Bożena Krzemień i Pani Justyna Pilch oraz szkolna pielęgniarka, Pani Elżbieta Mikrut.

Celem akcji jest wyrobienie u młodzieży nawyku oddawania cennego leku, jakim jest krew, pomoc ludziom chorym, a także zabezpieczenie banku krwi .

Działaniom honorowego krwiodawstwa w PZS w Lędzinach przyświecała niezmiennie idea:

„Każda kropla krwi ofiarowana drugiemu człowiekowi daje mu nadzieję powrotu do zdrowia”

Bardzo dziękujemy wszystkim za wsparcie i zaangażowanie w tej idei.