...

Edukacja logistyczna w PZS w Lędzinach nie stoi w miejscu, ale ewoluuje zgodnie z wymogami rynku pracy. Nie przeszkodziła jej w tym nawet zeszłoroczna nauka zdalna.
Z szansy zdobycia wyspecjalizowanej wiedzy logistycznej skorzystali uczniowie, którzy realizują innowację, ale również młodzież, która na dodatkowych zajęciach zdobywała pozaprogramową wiedzę i umiejętności. Certyfikat Kompetencji pozwala przyszłemu pracodawcy zweryfikować, jaki poziom wiedzy w interesującym go obszarze posiada kandydat ubiegający się o pracę, a posiadacz takiego certyfikatu ma pierwszeństwo w zatrudnieniu przed innymi kandydatami.
Justyna Pilch

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.