17 marca 2016 roku uczennice drugiej klasy technikum ekonomicznego Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, pod opieką pani Bożeny Krzemień, wzięły udział w Dniu Otwartym Urzędu Statystycznego w Katowicach pod hasłem „Statystyka bliżej nas”.
Przyszłe ekonomistki dowiedziały się więcej o działalności urzędu, zapoznały się z działalnością statystyki publicznej. Miały możliwość zapoznać się z rocznikami statystycznymi sprzed 50 lat, które były ręcznie wykonane. Uczennice zyskały również przydatne informacje i praktyczne umiejętności, które wykorzystają na egzaminach zawodowych, w pracy lub podczas studiów.
Młodzież została serdecznie powitana przez pracowników urzędu a następnie wzięła udział w programie zawierającym ciekawe bloki tematyczne:
• Organizacja i zadania statystyki publicznej,
• Organizacja i realizacja statystycznych badań ankietowych,
• Zakładanie działalności gospodarczej – rejestr Regon, klasyfikacja PKD,
• Współczesne metody prezentacji danych statystycznych (dobre praktyki i błędy prezentowania danych w formie graficznej na przykładzie statystyki rynku finansów),
• Gospodarka odpadami – wybrane aspekty statystyki ochrony środowiska w województwie śląskim,
• Praktyczne wykorzystanie ogólnodostępnych zasobów informacyjnych statystyki publicznej (publikacje, opracowania, wybrane bazy danych – Baza WZR, BDL).
Wydarzeniu towarzyszyła wizyta w Informatorium Statystycznym oraz wystawa „Województwo śląskie w publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Katowicach”.
Lędzińskim ekonomistkom niezwykle spodobała się wizyta w Urzędzie Statystycznym, dlatego są zainteresowane dalszym pogłębianiem wiedzy z tego zakresu.

Leave a comment