W załączniku znajduje się wykaz godzin konsultacji.