Zebrania z rodzicami, godz.16.30:
6 listopad 2018r. – Zebranie dla rodziców
30 listopad 2018r. -Zebranie dla rodziców uczniów klas maturalnych
22 stycznia 2019r. -Zebranie dla rodziców uczniów klas niematuralnych
16 kwietnia 2019r. – Zebranie dla rodziców uczniów klas maturalnych i niematuralnych
28 maja 2019r.- Zebranie dla rodziców uczniów klas niematuralnych

Konsultacje – godz.16.00
16 października 2018r.
18 grudnia 2019r. dla klas maturalnych
12 marca 2019r.