graf1

„Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca,
jest po to, by była powszechnie użytkowana”.

J. Lelewel

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach w bieżącym roku szkolnym otrzymał dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości czytelniczych. Całkowita kwota przyznanej dotacji wynosi 15 000 zł.

W edycji 2017/2018 do Wojewody Śląskiego wpłynęło 492 wniosków szkół i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 4 457 860 zł. Ocenie merytorycznej podlegało 454 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 4 160 260 zł (38 wniosków zostało odrzuconych ze względów formalnych).

Dotacja przyczyni się do powiększenia księgozbioru biblioteki oraz wzbogacenia go o nowości czytelnicze.