Przyjmowanie przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach stron w sprawie skarg i wniosków odbywa się w następujących terminach:

  • poniedziałek – piątek: 13.00 – 15.00 (po wcześniejszym umówieniu się)
  • w dniach konsultacji dla rodziców i spotkań z rodzicami: 16.00 do 17.00

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach
mgr Piotr Oćwieja

Wicedyrektor: mgr inż. Krzysztof Biolik
Wicedyrektor: mgr Eugeniusz Czekaj
Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Zofia Dudek
Kierownik warsztatów szkolnych: mgr Jerzy Kozłowski