...

11 października 2019 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Młodzi ludzie, aby uczcić ten szczególny dzień, przygotowali dla swoich pedagogów program rozrywkowy. Nie zabrakło również życzeń i serdeczności.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy Dyrekcji, Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Szkoły satysfakcji z pracy i poczucia, że czas, który spędzają tutaj, jest dobrze wykorzystany. Cieszcie się tym, co robicie i odkrywajcie przed sobą wciąż nowe drogi. Oby nasze spotkania w szkolnych murach upływały w miłej atmosferze i pomagały zarówno nam, jak i wam stawać się lepszymi ludźmi. – padło ze sceny.

W dowód wdzięczności na ręce nauczycieli zostały złożone podziękowania w formie słodkości.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.