5 czerwca 2017 r. uczennice trzeciej klasy technikum ekonomicznego Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach wybrały się z wizytą do oddziału ING Banku Śląskiego w Lędzinach.

Ekonomistki zostały serdecznie powitane przez Dyrektora banku Panią Edytę Banasik. Następnie opiekę nad uczennicami przejęła Pani Anna Krzeszowiak. Na początku ekonomistki zostały zapoznane ze wszystkimi stanowiskami pracy oraz uzyskały szczegółowe informacje na temat rekrutacji nowych pracowników, wdrażania ich w pracę na nowym stanowisku oraz systemu szkoleń.

Młodzież dowiedziała się wiele o historii banku, strukturze i zasadach funkcjonowania oddziału. Przyszłe ekonomistki zyskały przydatne informacje o tym, jakie umiejętności i predyspozycje są niezbędne do wykonywania zawodu finansisty/bankowca. Szczególnie zainteresowane były informacjami na temat pracy doradcy inwestycyjnego i biznesowego. Wymienione stanowiska pracy są wiodącymi w każdym banku i stanowią jedno z ważniejszych miejsc w tworzeniu portfela klientów podmiotu bankowego. Ekonomistki chociaż wiele już wiedziały w tym temacie, to zadawały pytania, na które otrzymywały szczegółowe i jasne odpowiedzi. Wszystkie pozyskane informacje to cenne wskazówki, które ułatwią wybór dalszej ścieżki kształcenia i drogi zawodowej.

Ponadto pracownicy banku zapoznali uczennice z ofertą produktową banku, a także odpowiedzieli na  szereg nurtujących młodzież pytań, dotyczących. m.in. rachunków, kredytów studenckich, lokat bankowych, funduszy inwestycyjnych itp.

Wizyta w banku to jedna z wielu atrakcyjnych form prowadzenia kształcenia zawodowego w PZS w Lędzinach oraz przykład, jak dzięki wspaniałej współpracy nauczycieli przedmiotów zawodowych z lokalnymi pracodawcami, uczniowie mają możliwość łączenia wiedzy teoretycznej z kształceniem konkretnych umiejętności praktycznych, cenionych na rynku pracy.

Beata Skrzypczyk

Leave a comment