15 listopada 2016 r. w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach odbyło się spotkanie uczniów drugiej, trzeciej i czwartej klasy technikum informatycznego, a także pierwszej i drugiej klasy technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z Panem Robertem Kubicą- prezesem zarządu firmy e-SBL.net Spółka z o.o. oraz Panem Krzysztofem Żogałą- właścicielem firmy Elnet System. Tematem spotkania były zagadnienia związane z założeniem i prowadzeniem własnej firmy oraz relacjami między pracodawcą a pracownikiem.

W czasie dwugodzinnego spotkania zaproszeni goście podzielili się swoimi doświadczeniami biznesowymi, przedstawili młodzieży wiele cennych wskazówek dotyczących prowadzenia własnej firmy. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali informacji, zadawali wiele szczegółowych pytań i wyrazili chęć i potrzebę kolejnych spotkań z przedsiębiorcami.

Janusz Korus

 

 

Leave a comment