...

4 listopada 2016 roku ruszyła I Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna organizowana przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Celem Olimpiady jest zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych problematyką spedycyjną i logistyczną, upowszechnienie wiedzy i umiejętności oraz wykształcenie kompetencji społecznych w zakresie spedycji i logistyki, a także poszerzanie nauczanych treści ponad podstawy programowe kształcenia w zawodach: technik spedytor i technik logistyk. W olimpiadzie nie mogło zabraknąć uczniów klas logistycznych Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.
O godzinie 11:00 Pani Dyrektor Ewa Matusik dokonała uroczystego otwarcia
olimpiady, życząc uczniom powodzenia. Pogratulowała im również odwagi w podjęciu wyzwania, jakim jest udział w konkursie z obszaru spedycji, gdyż szkoła kształci logistyków, a nie spedytorów.
Spośród 104 pytań Komisja Szkolna w składzie: Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół
w Lędzinach Ewa Matusik oraz nauczyciele przedmiotów logistycznych – Justyna Pilch
i Agnieszka Adamczyk – dokonała wyboru 25 pytań jednokrotnego wyboru, na które 27 uczniów klas II, III i IV musiało odpowiedzieć w ciągu 25 minut.
Przed olimpijczykami jeszcze długa droga, ale kariery edukacyjne i zawodowe dotychczasowych uczestników olimpiad logistycznych są najlepszym dowodem na to, że opłaca się chcieć.
I Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna odbywa się w trzech etapach:
I. 04 listopad 2016r. – I etap – test jednokrotnego wyboru, zawody rozgrywane w szkołach. Do 17 listopada 2016 roku zostaną podane wyniki zawodów I go stopnia oraz ogłoszenie przez Komitet Główny listy osób zakwalifikowanych do zawodów okręgowych – II-go stopnia.
II. 10 marca 2017r. – II etap – okręgowy. W zawodach II stopnia uczestnik poddawany jest sprawdzianowi w formie testu wielokrotnego wyboru składającego się z 25 pytań
w czasie 50 min. Wyniki podane zostaną 20 marca 2017r.
III. 07 kwietnia 2017r. – III etap – centralny. W Sopocie, w zawodach III stopnia uczestnik poddawany jest sprawdzianowi w formie testu wielokrotnego wyboru, składającego się
z 25 pytań, na które trzeba odpowiedzieć w czasie 50 min, co daje 2 minuty na jedno pytanie (w przypadku wyświetlania pytań).
Na laureatów i finalistów olimpiady czekają wspaniałe nagrody pieniężne, staże oraz nagrody rzeczowe. Sponsorem jest firma C.HARTWIG. Patronem I Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Agnieszka Adamczyk

20161104_105506

20161104_110243

Leave a comment

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.