...

Zaproszenie do obchodów Europejskiego Dnia Języków Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach

„Znajomy język obcy” to hasło, pod którym odbywać się będzie tegoroczna edycja Europejskiego Dnia Języków.

Jest to coroczne święto języków ustanowione w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy na dzień 26 września. Jego ideą jest świętowanie różnorodności językowej w Europie oraz promowanie znajomości języków obcych

Baw się z nami językami!

Weź udział w konkursie „Silni w językach”

W konkursie sprawdzającym ogólną wiedzę o językach Europy i krajach europejskich wezmą udział zespoły trzyosobowe z Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach oraz ze szkół gimnazjalnych z powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Konkurs odbędzie się 26 września w Auli szkolnej w godzinach 9.00 -11.00. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe.

Termin przyjmowania zgłoszeń: prosimy o zgłaszanie reprezentacji PZS w Lędzinach do piątku, 22 września do nauczycieli języka angielskiego.

Wszystkich uczniów pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat Europejskiego Dnia Języków i języków europejskich, a tym samym lepiej przygotować się do konkursu, zachęcamy do odwiedzenia poniższych stron internetowych:

http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/pl-PL/Default.aspx

https://www.facebook.com/EDJ.fb

http://www.edj.org.pl/o-europejskim-dniu-jezykow

Szczegółowe założenia konkursu znajdują się w regulaminie umieszczonym poniżej.

Regulamin 

Leave a comment

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.