...

17 listopada 2016 r. zakończyła się, trwająca od początku roku szkolnego, zbiórka okularów. Cała społeczność Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach zebrała 127 par okularów – przeciwsłonecznych oraz korygujących wady wzroku. Wolontariusze – uczniowie z drugiej klasy technikum informatycznego pod opieką Pani Danuty Płucieńczak odpowiednio zapakowali, a następnie dostarczyli przesyłkę do wyznaczonej przez Klinikę OKULIS placówki w Jaworznie, skąd odebrali ją wolontariusze Fundacji „Dzieci Afryki”. Zebrane okulary trafią do potrzebujących – głównie dzieci i młodzieży – podopiecznych instytucji oświatowych na kontynencie afrykańskim.

Wszystkim darczyńcom DZIĘKUJEMY!!

Danuta Płucieńczak

Leave a comment

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.