9 grudnia 2019 r. w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach odbyła się kolejna edycja Powiatowego Konkursu Krasomówczego w Gwarze Śląskiej.

W zmaganiach konkursowych wzięli udział uczniowie powiatowych szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

Jurorami w konkursie byli:

Pani Ilona Cuber – Cebula – wieloletnia Dyrektor Przedszkola nr 2 w Lędzinach,

Pan Jerzy Mantaj – radny powiatowy,

Pani Małgorzata Król – Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.

Jury było pełne podziwu dla młodych uczestników tak pięknie władających językiem ojców, dlatego wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne.

W kategorii szkoły podstawowe, nagrodzono:

I miejscem- Sonii Żorawik z SP 2 z O.I. w Lędzinach

II miejscem- Jakubowi Łytko z SP nr 2 w Imielinie

III miejscem- Zofii Stolorz z SP nr 1 w Imielinie

W kategorii szkoły ponadpodstawowych nagrody przyznano:

I miejsce- Michałowi Gnizie z PZS w Bieruniu

II miejsce- Patrycji Górnik z L.O. w Bieruniu

III miejsce- Mateuszowi Siedlaczkowi z PZS w Bieruniu

Nagrody dla uczestników konkursu ufundowało Starostwo Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego.

Pan Dyrektor Piotr Oćwieja podziękował Jury, uczestnikom oraz nauczycielom, którzy doskonale przygotowali młodzież. Zaprosił również wszystkich do udziału  w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku.