9 grudnia 2016 r. w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach odbył się Powiatowy Konkurs Krasomówczy w Gwarze Śląskiej „Godej po naszymu”.

Po „Uroczystym spotkaniu z śląską tradycją” to już kolejne wydarzenie poświęcone kultywowaniu tradycji tej ziemi.
W konkursie wzięły udział szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne powiatu bieruńsko- lędzińskiego.

Jurorami w konkursie byli:

Pan Franciszek Moskwa – Kierownik artystyczny zespołu „Lędzinianie”,

Pani Małgorzata Król – Kierownik Miejskiego Centrum Kultury w Tychach- Wilkowyjach,

Pan Jerzy Mantaj- zastępca przewodniczącego Towarzystwa Kulturalnego im. Anielina Fabery w Lędzinach.

W czasie krasomówczych wystąpień w gwarze śląskiej uczestnicy przypomnieli nam piękne klechdy, legendy oraz dawne zwyczaje ciągle żywe i kultywowane przez młode pokolenie. Jury było pełne podziwu dla młodych uczestników tak pięknie władających językiem ojców, dlatego wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne.

W kategorii szkoły gimnazjalne nagrodzono:

I miejscem- Kingę Szafron z Gminnego Gimnazjum z O.I. im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach

II miejscem- Wiktorię Mazurkiewicz z Gimnazjum nr 2 w Lędzinach

III miejscem- Patrycję Górnik z Gimnazjum K. Miarki w Chełmie Śląskim

 

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne nagrody przyznano:

 

I miejsce- Aleksandra Swoboda z LO w Bieruniu

II miejsce- Michałowi Gnizie z PZS w Bieruniu

III miejsce- Kamilowi Jałowy z PZS w Lędzinach

 

Nagrody dla uczestników konkursu, wśród których były tablety i smartwatch’e, ufundowało Starostwo Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego oraz Towarzystwo Kulturalne im. Anielina Fabery w Lędzinach.

Pani Dyrektor Ewa Matusik podziękowała Jury, uczestnikom oraz nauczycielom, którzy doskonale przygotowali młodzież. Zaprosiła również wszystkich do udziału  w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku.

 

 

Leave a comment