Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach informuje, że z dniem 2 stycznia 2019r nastąpiła zmiana na stanowisku Inspektora Ochrony Danych.

Kontakt z nowym Inspektorem pod adresem mailowym : iod@powiatbl.pl lub telefonicznym: tel.32 226 91 00.