W dniu 12 marca br. uczniowie trzeciej klasy naszego technikum logistycznego:  Krystian Gąsiorczyk, Tomasz Długosz, Krzysztof Wyroba, Przemysław Ścierski, Piotr Prause i Konrad Paleczny wzięli udział w dziewiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Logistycznej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

W przeciągu 60 minut przyszli logistycy rozwiązywali test obejmujący treści nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych o profilu: technik logistyk, technik spedytor.

Nasi logistycy w grupie ponad 400 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 71 szkół z całej Polski głowili się nad pytaniami dotyczącymi frontów przeładunkowych, prawidłowego oznakowania materiałów niebezpiecznych, systemów transportowych i logistyki zwrotnej oraz rozwiązywali zadania, w których wykazywali się znajomością wyliczania podatku dochodowego, naliczania podatku Vat oraz ustalania przepustowości powierzchni magazynowej i podatności transportowej.

Najlepszym  w gronie naszych reprezentantów okazał się Tomasz Długosz, który  pokonał  360 uczestników. Na drugim miejscu uplasował się Krzysztof Wyroba a na trzecim Przemysław Ścierski.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy powodzenia w  kolejnych konkursach  o randze ogólnopolskiej.

Justyna Pilch