18 maja 2014 roku uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach mieli okazję uczestniczyć w nietypowych – jak na szkołę publiczną – zajęciach języka angielskiego, prowadzonych przez gościa z Wysp Brytyjskich – George’a Walder’a.

Spotkanie z native speaker’em było możliwe dzięki współpracy PZS w Lędzinach z BEST – Centrum Języków Obcych.

Udział w zajęciach był nagrodą dla uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym – dzięki swojej systematycznej pracy – osiągnęli najlepsze wyniki z języka angielskiego. Zgodnie z założeniami PZS w Lędzinach lekcje odbywały się w małych grupach, dzięki czemu młodzież miała szansę na zajęcia nie tylko interesujące, ale również efektywne. Dla większości uczniów był to pierwszy kontakt z osobą posługującą się językiem angielskim jako językiem ojczystym, dlatego też spotkaniu towarzyszyły dodatkowe emocje.

Dla młodzieży spotkanie to było znakomitą okazją do sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności zdobyte podczas „zwykłych” lekcji. Pan Walder poprowadził zajęcia ciekawie i z ogromnym entuzjazmem; dzięki czemu uczniowie przełamali swoją początkową nieśmiałość.

Stwarzając uczniom możliwość kontaktu z obcokrajowcami, nauczyciele uświadamiają im, że nadrzędnym celem uczenia się języka obcego (w tym przypadku angielskiego) jest umiejętność komunikowania się. W XXI wieku, gdy świat stał się globalną wioską, taka umiejętność jest bezcenna. Uczniowie PZS w Lędzinach mogą się o tym przekonać dzięki ciekawym lekcjom oraz udziałowi w programach unijnych.

Zapał uczniów został rozpalony. To bardzo dobrze, bo w kolejnych latach takich lekcji w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach będzie więcej, podobnie jak zdolnej i pracowitej młodzieży.

Leave a comment