...

„Liczymy na Was i mocno trzymamy kciuki” tymi słowami Pani Dyrektor Ewa Matusik zachęciła młodzież do zgłębienia tajników wiedzy logistycznej, inaugurując tym samym szkolny etap 10 już edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Przyszli logistycy musieli wykazać się ogromną wiedzą zawodową, w zmaganiach, które miały miejsce 4 października 2017r.

Kody kreskowe? – To nic trudnego.

Konwencje i prawo transportowe? – Pestka.

Obliczanie i ustalanie wydajności, czasu pracy oraz prawdopodobieństwo i szacowanie – to już zadania problematyczne, nad którymi trzeba było się zastanowić.

W Olimpiadzie wzięło udział 28 uczniów z klasy drugiej, trzeciej i czwartej, co stanowi przeszło 60% tych, którzy z logistyka chcą związać swoje życie zawodowe.

„Z perspektywy czasu, w oparciu o nasze doświadczenia, warunki kształcenia, atmosferę w szkole i sposób prowadzenia zajęć przez nauczycieli, nie wybralibyśmy innej szkoły i zawodu” – mówiła młodzież klasy czwartej.

Logistyka jest bowiem zawodem z perspektywami. Kolejnym etapem osiągnięcia swojego celu jest również otrzymanie jak najwyższego wyniku w konkursie i zdobycie tytułu finalisty.

Na wyniki czekamy do 27 października. Powodzenia!                                                                                                                                                                                                 Justyna Pilch

 

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.