Biblioteka szkolna Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach zorganizowała konkurs dla wszystkich uczniów Branżowej Szkoły I stopnia oraz uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.

 

Przedmiotem konkursu było przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat:

„Mój zawód – moją pasją”

Po analizie merytorycznej i wizualnej nadesłanych na konkurs prezentacji multimedialnych,

Jury konkursu postanowiło przyznać

I miejsce

uczniowi klasy IIG

HUBERTOWI KARKOSZCE

O terminie i miejscu wręczenia nagrody, poinformujemy laureata w najbliższym czasie.

Serdecznie gratulujemy!!!

W załączniku nagrodzona prezentacja.