Biblioteka szkolna Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach organizuje konkurs:

„Mój zawód – moją pasją”

 

Regulamin konkursu.

 

  1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej na powyższy temat.
  2. Cele konkursu:

– popularyzowanie szkolnictwa branżowego (zawodowego),

– promowanie biblioteki szkolnej,

– kształtowanie umiejętności selekcji niezbędnych informacji,

– wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich,

– rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

  1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Szkoły Branżowej I stopnia oraz uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.
  2. Prace mają być wykonane indywidualnie.
  3. Prezentacja powinna zawierać informację o wykorzystanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy – imię, nazwisko oraz klasa.
  4. Prace należy dostarczyć do biblioteki do dnia 19 marca 2018 roku na płycie CD, pendriv’e lub wysłać bezpośrednio na adres e-mailowy biblioteka.pzs@op.pl
  5. Kryteria oceny prac:

-zgodność z tematem,

– oryginalne ujęcie tematu,

– walory edukacyjne i popularyzacyjne,

– efekt wizualny, szata graficzna,

– przejrzystość.

  1. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 21 marca 2018. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i wywieszone w gablocie przed biblioteką.
  2. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.