...

15 kwietnia 2016 r młodzież trzeciej klasy mundurowej Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach wzięła udział w obchodach 76 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, które odbyły się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Młodzież złożyła kwiaty przed Grobem Policjanta Polskiego. W uroczystości uczestniczyło kierownictwo śląskiego garnizonu oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji. Wśród gości nie zabrakło również przedstawicieli władz województwa, władz samorządowych, stowarzyszeń policyjnych i reprezentantów służb mundurowych. Uroczystość miała wyjątkowy charakter – spokoju i zadumy nad tym, co się wydarzyło

Obchody rocznicowe uświetniała Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

W czasie uroczystości:

  • zapalono znicz
  • przywitano gości
  • wręczono odznaczenia
  • odbyła się modlitwa za zamordowanych i poległych Policjantów oraz Apel Pamięci – salwy honorowe
  • deklamowano wiersze , śpiewano piosenki związane ze Zbrodnią Katyńską
  • złożono wiązanki kwiatów przed Grobem Policjanta Polskiego.

Nad młodzieżą czuwała koordynator klas policyjnych Pani Iwona Mendzla.

 

Leave a comment

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.