Tegoroczny Dzień Dziecka dla Anny Niesyto i Agaty Bobli z pierwszej klasy Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, kształcących się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – był dniem zupełnie wyjątkowym. Uczennice uczestniczyły w XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Udział w sesji był nagrodą za wspaniałą pracę konkursową na temat „Miejsc pamięci —materialnego świadectwa wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości“.

W projekcie wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, którzy w czasie siedmiotygodniowej rekrutacji musieli podjąć działania animacyjno-badawcze związane z wybranym miejscem pamięci. Spośród 626 dwuosobowych zespołów komisja oceniająca Instytutu Pamięci Narodowej wyłoniła 230 najwyżej ocenionych.

Anna i Agata – jako jeden z najlepszych zespołów w województwie śląskim – wzięły również udział w sesji komisji problemowej, która odbyła się w dniach 14-15 maja 2016 roku w Sulejówku pod Warszawą. Na tej sesji została podjęta uchwała, nad którą młodzi posłowie debatowali 1 czerwca w Sejmie.

Przygoda rozpoczęła się 31 maja 2016 roku, kiedy to uczennice lędzińskiego PZS-u wraz z innymi 458 posłami z całej Polski udały się do Warszawy, by nie tylko zasiąść w ławach poselskich, ale również odwiedzić warszawskie miejsca pamięci, szczególnie ważne dla narodowej tożsamości.

Dzięki wspaniałej pracy przewodników młodzi posłowie mieli okazję poznać historię i dzieje więzienia przy ul. Rakowieckiej, oraz cmentarza wojskowego na Powązkach. Zaznajomili się również z okolicznościami śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, odwiedzając kościół św. Stanisława Kostki w Warszawie i grób, który znajduje się w przykościelnym ogrodzie.

Młodzieży została również przypomniana historia wojennej Warszawy – zobaczyli dzielnice, w których w czasie wojny toczyły się walki zbrojne i znajdowało się getto warszawskie. Młodzi zwiedzili Starówkę i poznali jej tragiczne losy. Późnym wieczorem zmęczeni, ale pełni wrażeń, wrócili do hotelu by jeszcze raz, choć już przez pryzmat innych doświadczeń, pochylić się nad tematem tegorocznej sesji dziecięcego Sejmu.

1 czerwca 2016 roku już od samego rana wśród młodzieży panowało niezwykłe ożywienie. Kiedy po śniadaniu młodzi posłowie udawali się do Sejmu, towarzyszyły im niecodzienne emocje.

Najpierw trzeba było przejść procedury bezpieczeństwa – okazać dowód lub legitymację i przejść kontrolę Straży Marszałkowskiej. Po wejściu do gmachu Sejmu na młodzież czekała wspaniała niespodzianka – kluby poselskie ugrupowań zasiadających w Sejmie przygotowały niewielkie upominki dla młodych posłów, a po godzinie dziewiątej pojawili się również czołowi politycy partii rządzących, m.in. Pan Ryszard Terlecki, Pan Grzegorz Schetyna czy Pan Władysław Kosiniak – Kamysz. Dla młodych posłów była to wspaniała okazja, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, wziąć autograf, czy zamienić parę słów z politykami, których znają z pierwszych stron gazet.

Punktualnie o godzinie 10.00 rozpoczęła się XXII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Sesję rozpoczął Marszałek Sejmu Pan Marek Kuchciński, który niezwykle serdecznie przywitał młodych posłów i życzył im owocnej pracy nad uchwałą.

W obradach uczestniczyli również:

Pani Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej

Pan Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka

Pan Łukasz Kamiński – Prezes IPN-u

Pan Rafał Grupiński – Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

Pan Sławomir Kuligowski – p.o. Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji.

 

Następnie młodzi posłowie mogli zadać Pani Minister Annie Zalewskiej trzy pytania przygotowane przez komisję problemową w Sulejówku, na które Pani Minister udzielała wyczerpujących odpowiedzi.

Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie młodym parlamentarzystom tekstu uchwały i praca nad nią. Młodzi posłowie czynnie uczestniczyli w obradach – chwilami bardzo burzliwych. Wygłaszali swoje poglądy w taki sposób, w jaki czynią to dorośli politycy – nie obyło się również bez drobnych uszczypliwości, czy odniesień do polityki partii rządzących. Po czterech godzinach udało się jednak osiągnąć porozumienie i uchwała została podjęta większością głosów.

Po tak wielkich emocjach na młodzież czekał pyszny obiad w Starym Domu Poselskim – miejscu, które w czasie Powstania Warszawskiego jako jedno z niewielu miejsc nie zostało zniszczone.

Po całym dniu niezwykłych emocji i wytężonej pracy nad uchwałą młodzi posłowie udali się w podróż powrotną do domu.

Dla wielu z nich była to tylko wspaniała przygoda, która uzmysłowiła, w jaki sposób działa ustrój demokratyczny, ale wielu z tych młodych ludzi potraktowało udział w XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jak początek swojej kariery politycznej.

Wszystkim posłom tegorocznej sesji serdecznie gratulujemy, a wszystkich chętnych Zespół Wszechnicy Sejmowej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie za rok!

 

 

Leave a comment