15 czerwca 2016 roku pierwsza klasa Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach kształcąca się w zawodzie Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w ramach zajęć szkolnych udała się do Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach.

Młodzieży został ukazany proces technologiczny dla poszczególnych etapów oczyszczania ścieków z miasta Tychy. Technologia związana z oczyszczaniem ścieków do postaci wody technologicznej, czy też wody czystej, która jest kierowana do rzeki Gostyni związana jest również z procesem odzysku piasku i mułu, które są wykorzystywane pod uprawy wierzby energetycznej, czy kukurydzy energetycznej.

Młodzi ludzie mieli okazję sprawdzić , jak w praktyce wykorzystywana jest wiedza, którą nabywają w trakcie zajęć szkolnych.

Niezwykle interesującą wiadomością było to, że RCGW Tychy jest zakładem potrafiącym wygenerować z oczyszczania ścieków aż 150% energii (sic!) w postaci ciepła, energii elektrycznej i biogazu.

Ta informacja szczególnie zainteresowała uczniów ze względu na wybrany kierunek kształcenia, ponieważ mogli zobaczyć procesy technologiczne, o których uczą się na zajęciach, a ponadto od „kuchni” obserwować pracę fachowców z dziedziny chemii, biologii i ekologii, a także z elektroenergetyki – specjalności, która coraz częściej związana jest z odnawialnymi źródłami energii.

Należy podkreślić, iż RCGW Tychy znakomicie przygotowało obiekt przemysłowy do potrzeb zwiedzających. Atrybutem RCGW Tychy jest ścieżka edukacyjna, która doskonale prowadzi przez wszystkie etapy procesu oczyszczania.

Młodzież miała nie tylko możliwość zapoznania się z informacjami zawartymi w trakcie poruszania się po ścieżce edukacyjnej, ale również z procesem przemysłowym. Uczniowie zostali zapoznani również ze ścieżką kariery – zatrudnieniem oraz koniecznością zdobycia odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Wizyta w zakładzie była niezwykle interesująca ze względu na kierunek kształcenia lędzińskiej młodzieży i związaną z nim przyszłą pracę w zawodzie.

 

Leave a comment