...

26 maja 2016 roku o godzinie 7 rano w Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu odbyła się odprawa uczniów i absolwentów klasy policyjnej i wojskowej Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach. Odprawa dotyczyła zabezpieczenia procesji Bożego Ciała w Lędzinach.

Osobami odpowiedzialnymi ze strony Komendy byli:

– sierżant Monika Żak

– aspirant sztabowy Marek Kłuciński.

Zaproszeni do zabezpieczenia ulic w trakcie procesji były tegoroczne absolwentki lędzińskiego PZS-u:

Zuzanna Niemiec – z klasy policyjnej

Anna Stolecka – z klasy wojskowej

oraz uczennice szkoły:

Paulina Kropisz oraz Eliza Krynicka z pierwszej klasy policyjnej.

W trakcie odprawy młodzież została poinformowana, jakie zadania ma wykonać oraz poproszona o założenie odblasków młodzieżowej służby ruchu drogowego .

Młodzież z PZS Lędziny zabezpieczała wraz z OSP Lędziny następujące punkty :

  • Ks. Kontnego
  • Zawiszy Czarnego
  • Jana Sobieskiego
  • Lędzińską do Kościoła

Po zakończonych działaniach wszyscy zostali zaproszeni na KPP w Bieruniu, gdzie dokonano podsumowania akcji.

Jest to kolejna wspólna akcja Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, OSP w Lędzinach oraz młodzieży klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład PZS w Lędzinach. Takie akcje i regularna współpraca jest niezwykle cenna dla uczniów i absolwentów, którzy pod okiem najlepszych fachowców zdobywają kolejne doświadczenia w niesieniu pomocy społeczeństwu.

Nad młodzieżą czuwała koordynator klas policyjnych Pani Iwona Mendzla.

 

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.