30 i 31 maja 2017 roku uczniowie technikum ekonomicznego, informatycznego, logistycznego oraz urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach uczestniczyli w projekcie „Młodzieżowe Forum Przedsiębiorczości”. Projekt zrealizowany został dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego.

Nad organizacją niezwykle interesujących warsztatów prowadzonych przez Pana Krzysztofa Bergera oraz Pana Arkadiusza Wawreczko – pracowników Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, czuwały nauczycielki przedmiotów ekonomicznych oraz przedsiębiorczości – Pani Beata Skrzypczyk i Pani Gabriela Jagsz.

 

Na pierwszym spotkaniu dotyczącym „Autoprezentacji i wystąpień publicznych” młodzież poznała techniki przygotowania atrakcyjnego wystąpienia publicznego, a także sposoby walki z tremą i stresem. Podczas ćwiczeń młodzi ludzie pod fachowym okiem instruktora mieli okazję wygłosić krótkie przemówienie oraz zweryfikować niewielkie błędy.

 

Drugie spotkanie przybliżyło młodzieży wiedzę, w jaki sposób można pozyskać fundusze na działalność gospodarczą oraz jak korzystać z dostępnych metod wsparcia finansowego i niefinansowego.

W części warsztatowej uczniowie opracowali w grupach elementy biznesplanu, który zawierał: pomysł na działalność gospodarczą , źródła finansowania, rynek docelowy, przewidywane koszty, przychody oraz zyski. Po prezentacji pomysłów uczniowskich ekspert oceniał efekty ich pracy, ale również szanse powodzenia projektu na realnym rynku.

 

Uczniowie uczestniczący w projekcie „Młodzieżowe Forum Przedsiębiorczości” oprócz cennej wiedzy zdobyli także praktyczne umiejętności, które z pewnością wykorzystają w swojej przyszłej pracy.

 

 

 

Leave a comment