Od 26 października 2020 r. będą obowiązywały nowe regulacje dotyczące nauczania w szkołach ponadpodstawowych.
Od 24 października br. cała Polska staje się strefą czerwoną, a od 26 października edukacja w szkołach ponadpodstawowych będzie realizowana w trybie zdalnym.
Wszystkie zajęcia będą odbywać się z wykorzystaniem technik pracy na odległość wg dotychczasowego planu lekcji. Głównymi platformami pracy nauczycieli z uczniami będzie dziennik Librus oraz Microsoft Teams. Uczniowie mają obowiązek logować się do Librusa w trakcie zajęć, uczestniczyć w lekcjach online i postępować wg. poleceń przesyłanych przez nauczycieli. Obecności zdalne będą odnotowywane w dzienniku Librus (w czasie zajęć online na podstawie udziału w nich, a w przypadku materiałów wysyłanych przez Librusa, podstawą wpisania obecności będzie odebranie wiadomości przez ucznia w dniu jej przesłania).

W godzinach od 8 do 16 dzieci/młodzież nie mogą się same przemieszczać – tylko pod opieką osoby dorosłej.