Mamy zaszczyt poinformować, iż Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach jest beneficjentem Programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie”.

Nasza szkoła od września 2013 r. do czerwca 2015 r. realizuje autorski projekt pod nazwą „A Future We Dream”, w który zaangażowanych jest aż sześć szkół z różnych krajów Europy – z Polski, Turcji, Węgier, Bułgarii, Danii i Słowacji.

Współpraca polega na:
– podejmowaniu wcześniej zaplanowanych działań projektowych wewnątrz każdej placówki,
– prezentacji rezultatów tych działań, a także
– na międzynarodowej wymianie uczniów i nauczycieli podczas spotkań we wszystkich szkołach krajów partnerskich.

Na przestrzeni dwóch lat uczniowie i nauczyciele Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach odwiedzą szkoły naszych partnerów, a także będą gościć kadrę i uczniów tych szkół w naszym mieście.

Ogólnym celem naszego projektu – „A Future We Dream” jest zaobserwowanie i szukanie rozwiązań dla problemów środowiskowych w regionie, a także rozwinięcie wrażliwości uczniów i całej społeczności szkolnej na istniejące problemy ekologiczne. Naszym celem jest także zdobywanie wiedzy na temat kultury, zwyczajów, a także problemów środowiskowych w krajach partnerskich, z którymi szkoła współpracuje.

Projekt został tak zaplanowany, aby promować zaangażowanie uczniów, kreatywność, pracę indywidualną oraz w grupach. Znaczący jest fakt, że to uczniowie są odpowiedzialni za całokształt procesu, zaś nauczyciele mają za zadanie jedynie przewodniczyć i doradzać w trakcie realizacji projektu, który ma ukazać uczniom nowe możliwości w zakresie aktywnego uczenia się poprzez doświadczenie.

24 października 2013 roku sześcioro uczniów naszej szkoły – Sylwia Dzwonkowska, Wioleta Grzesik, Daria Dąbrowska, Aneta Wybraniec, Paweł Pogorzelski, Paweł Kowalski oraz sześcioro nauczycieli – Małgorzata Labus, Gabriela Jagsz, Ewa Jędrysik, Jolanta Wojciechowska, Danuta Płucieńczak i Przemysław Wisiorek, wyjechało w pierwszej kolejności do słowackiego miasta Trstena. Tam spotkają się z młodzieżą i nauczycielami pozostałych pięciu państw.

Życzymy im powodzenia w realizacji projektu, wspaniałych wrażeń oraz zawiązania wielu przyjaźni.

Przypomnijmy, iż ogólnym założeniem projektu Comenius jest:
• rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej;
• pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego;
• zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
• wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (TIK) treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;
• wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
• wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania szkołami.

 

WIZYTA W POLSCE

Od 4 do 9 listopada 2014 roku Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach gościł partnerów programu Comenius z Węgier, Danii, Słowacji, Bułgarii i Turcji. Odwiedziło nas 16 nauczycieli i 29 uczniów. Nauczyciele-opiekunowie zakwaterowani zostali w hotelu „Pinocy” w Lędzinach, natomiast młodzież  przebywała u rodzin uczniów naszej szkoły.

W środę 5 listopada goście zostali uroczyście przywitani przez uczniów i panią dyrektor Ewę Matusik chlebem i solą w budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach. Następnie zwiedzili placówkę i uczestniczyli  w zajęciach integracyjnych połączonych z poczęstunkiem złożonym z tradycyjnych potraw polskich, przygotowanych przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły.  Uczestnicy spotkania wiele uwagi poświęcili przygotowanej prezentacji – galerii zdjęć uczniowskich, powstałych podczas  obserwacji środowiska naturalnego, prowadzonych we wszystkich sześciu krajach, w pierwszym roku projektu. Około południa uczestnicy projektu wyjechali do Leśnego Parku Niespodzianek w Wiśle, gdzie odbyły się warsztaty zdjęciowe w grupach międzynarodowych. Tereny Beskidu Śląskiego były rajem dla comeniusowych fotografików, którzy mieli możliwość  fotografowania zwierząt praktycznie w naturalnych warunkach. Leśny Park Rozrywki to niekonwencjonalny ogród zoologiczny, który pozwala na obcowanie z naturą i dziką przyrodą w naturalnych warunkach tego regionu. Natomiast po wyprawie na Równicę cała grupa chętnie odpoczęła przy ognisku połączonym z pieczeniem kiełbasek i śpiewaniem przy akompaniamencie gitar.

Następnego dnia, w czwartek, odbyło się spotkanie gości z Burmistrzem Lędzin panem Wiesławem Stambrowskim w Urzędzie Miejskim w Lędzinach, a także z panem starostą Bernardem Bednorzem w budynku Starostwa w Bieruniu. Tam zostało uczestnikom zaprezentowane działanie pompy ciepła funkcjonującej w placówce, jako przykład praktycznego wykorzystania ekologicznego źródła energii. Goście właśnie tu mieli  okazję poznać jedno z źródeł energii odnawialnej, jaką jest energia geotermalna. Kolejnym punktem pobytu był wyjazd i zwiedzanie  Zamku  oraz zagrody żubrów i Skansenu w parku w Pszczynie, w czasie których kontynuowane były warsztaty zdjęciowe.  W Warownii Pszczyńskich Rycerzy goście mieli okazję uczestniczyć w zabawach, nawiązujących do polskich tradycji średniowiecznych. Czas spędzony w unikalnej oprawie przy posiłku, muzyce i wspólnej zabawie pozwolił jeszcze bardziej zintegrować się całej grupie. Wieczorem partnerzy projektu uczestniczyli w Uroczystości Ślubowania Uczniów klas pierwszych w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach połączonej z pokazami musztry klas mundurowych. To dostojne wydarzenie wywarło duże wrażenie na naszych gościach, którzy nie mieli okazji nigdy wcześniej doświadczyć czegoś podobnego.

W piątek, 7 listopada, uczniowie biorący udział w projekcie, uczestniczyli w warsztatach fotograficznych w szkolnych salach komputerowych, których celem było przygotowanie do finału konkursu „Polish nature in our lens”.  Natomiast  na nauczycieli czekała w tym czasie niespodzianka –  warsztaty „kulinarne” poświęcone sztuce lepienia pierogów, prowadzone przez Ślązaczkę w stroju ludowym panią Anitę Piszczek. Po zajęciach „mistrzowie kuchni” degustowali swoje wyroby wspólnie z pozostałymi uczestnikami projektu oraz pracownikami szkoły. Kolejnym, ważnym projektowo  wydarzeniem było wspólne sadzenie drzew w Szkolnym Ogródku Comeniusowym. Miejsce to, było przez kilka wcześniejszych tygodni przygotowywane przez polskich uczniów pod opieką nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Jest dla nas bardzo istotne, że  podczas spotkania w naszej szkole przedstawiciele każdego z sześciu krajów zasadzili symboliczne drzewko i zamontowali tabliczki pamiątkowe. Mamy nadzieję, że miejsce to będzie przez długie lata przypominało nam o wspólnych działaniach o wymiarze międzynarodowym.  Jeszcze tego samego dnia na Auli odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego, będącego ukoronowaniem dotychczasowych przedsięwzięć warsztatowych. Późnym popołudniem w Restauracji „Pinocy” odbył się uroczysty Wieczór Międzynarodowy, w trakcie którego, przedstawiciele poszczególnych państw przedstawili prezentacje na temat: „Ludzie, z których jesteśmy dumni w naszym kraju”, a następnie wszyscy uczestnicy  wspólnie zatańczyli „Poloneza” i nie był to jedyny taniec tego wieczoru.

Kolejnego dnia, w sobotę, goście zwiedzili  miejsce martyrologii okresu II wojny światowej – Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu oraz najważniejsze zabytki Krakowa.

Niedziela była dniem pożegnań, uczestnicy projektu Comenius odlecieli, bądź odjechali do swoich krajów. Wszyscy zgodnie twierdzili, że żal jest im się rozstawać i że nigdy nie zapomną tych wspólnie spędzonych dni. Nie było końca podziękowaniom dla naszych uczniów i ich rodzin za otwartość i gościnność, jaką okazali przybyłym. A program wizyty został okrzyknięty najlepszym spośród wszystkich dotychczasowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu spotkania w naszej szkole –  uczniom i ich rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły oraz panu staroście, panu burmistrzowi i  pani Anicie z przedszkola w Lędzinach. To dzięki ich zaangażowaniu spotkanie zakończyło się sukcesem.

 

Koordynator projektu i Dyrekcja PZS w Lędzinach.

Autor: Małgorzata Labus

Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Comenius. Treści samego projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 

Tekst: Małgorzata Labus