...

ghpromo1

Czym jest projekt Global Host?

To inicjatywa, która daje możliwość ugoszczenia zagranicznego gościa pod swoim dachem. Gość taki, będąc wolontariuszem przyjeżdża do Polski by zdobywać doświadczenie w placówkach związanych z edukacją. Wolontariuszy odznacza ambicja oraz różnorodne pasje, które zaprowadziły ich właśnie tu, do Polski – gdzie mogą Państwo zapewnić im niezapomniane przeżycia i możliwość poznania polskiej gościnności.
Osoby goszczące wolontariusza mają możliwość rozwoju swoich umiejętności językowych, poszerzenia horyzontów, zweryfikowania swojego spojrzenia na świat aż w końcu poznania odmiennej kultury, czy może nawet nawiązania przyjaźni na całe życie.

 

”W trakcie mojego pobytu tutaj, nie odnalazłem przyjaciół. Odnalazłem braci i siostry. Nie spałem w domach. Byłem członkiem rodzin.”

Alistair z Malezji,

wolontariusz

 

Link do formularza aplikacyjnego : http://goo.gl/forms/wg3XWh1KT3JCUPgr2

Pobierz plik PDF

 

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.