...

Szkoła w celu zapewnienia swoim uczniom kontaktu z pracodawcami rozszerza swoją współpracę z najlepszymi przedsiębiorstwami i instytucjami.
5 lutego br. Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach Pani Ewa Matusik w ramach oficjalnego potwierdzenia współpracy lędzińskiego PZS-u z największym producentem stali w Polsce, podpisała umowę o współpracy partnerskiej z ArcelorMittal Poland (dawna Huta Katowice). Firmę ArcelorMittal Poland reprezentowała Pani Anna Wyczesany – Kierownik Rozwoju Pracowników i Projektów HR. Przy podpisaniu umowy obecne były również Pani Marta Marczewska-Sobczyk – osoba odpowiedzialna za realizację Programu od strony ArcellorMittal oraz Pani Beata Żuraw- koordynator Programu w szkole. Przedmiotem umowy jest udział PZS w Lędzinach w VIII edycji Programu Edukacyjnego ZainSTALuj się trwającego w roku szkolnym 2015/2016.
Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach rozpoczął współpracę z ArcelorMittal Poland już w ubiegłym roku szkolnym, uczestnicząc w VII edycji Programu Edukacyjnego ZainSTALuj się i biorąc udział w szeregu aktywności i wydarzeń, takich jak:
• warsztaty umiejętności miękkich pt.:”Mnemotechniki”
• zespołowa gra planszowa ArcelorMittal Game – kilkuetapowa gra sprawdzająca wiedzę techniczną, ale przede wszystkim umiejętności logicznego i strategicznego myślenia.
• wizyta w Stalowni Huty Katowice w ramach uczestnictwa w Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości
• quizy online
• konkursy internetowe
Szkoła spośród aktywności dostępnych w ramach VIII edycji Programu Edukacyjnego ZainSTALuj się podjęła się udziału w:

1. Seansach edukacyjnych w kinach – prelekcjach na temat ArcelorMittal i produkcji stali, pokazu filmu Narodziny Stali 3D oraz projekcji filmu fabularnego z bieżącego repertuaru kina (w tym roku szkolnym był to film „Marsjanin”);
1. Warsztatach umiejętności miękkich;
2. Warsztatach technologicznych z wykorzystaniem hełmu Oculus (wizualizacji Wielkiego Pieca 3D) – case study dotyczące obszaru wielkopiecowego; pokaz urządzenia Oculus, wirtualny spacer po hali lejniczej dąbrowskiego wielkiego pieca;
1. Warsztatach językowych Perfect your English grach i zabawach językowych wspomagających słownictwo angielskie z wybranego obszaru (np. podróże, kariera itp.);
Program Edukacyjny ZainSTALuj się skierowany jest dla uczniów klas mechanicznych i elektrycznych. Program powstał z myślą o tych, którzy chcą rozwijać kompetencje niezbędne do poruszania się po dzisiejszym rynku pracy. Udział w Programie jest szansą na bliższe poznanie jednego z największych i najważniejszych pracodawców w regionie. Podczas spotkań i różnych wydarzeń uczniowie mogą uzyskać wiele ważnych wskazówek dotyczących świadomego wyboru pracy zawodowej oraz rozwijania swoich mocnych stron.

Leave a comment

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.