...

4 października 2016 roku w 294 szkołach ponadgimnazjalnych w całym kraju odbył się szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.
Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach reprezentowało 27 młodych, zdolnych logistyków.
Z niecierpliwością wszyscy oczekiwali wyników, które dają przepustkę i awans do drugiego etapu. I nareszcie 28 października pojawiła się upragniona wiadomość… Wśród grona lędzińskich logistyków znalazł się półfinalista! Żadna szkoła w najbliższej okolicy nie może pochwalić się takim sukcesem. To prawdziwy powód do dumy! Mateusz Kula z trzeciej klasy technikum pokonał 7806 uczestników z całej Polski i dostał się do półfinału!
Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach od samego początku uczestniczy w zmaganiach organizowanych przez WSL. Każdego roku może poszczycić się sukcesami na miarę półfinału, a uczniowie szkoły są często finalistami olimpiady.
„Od kilku lat na rynku pracy obserwujemy wzrost zapotrzebowania na pracowników z sektora TSL. Rosnące zainteresowanie młodych ludzi Ogólnopolską Olimpiadą Logistyczną to dowód ich świadomości odnośnie zawodowych perspektyw, jakie stwarza ta branża. To również wyraz prestiżu i znaczenia samego konkursu” – podkreśla Wojciech Zalewski, wicekanclerz Wyższej Szkoły Logistyki.
Okręgowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej odbędzie się 2 grudnia 2016 roku. Osoby z najlepszymi wynikami zmierzą się w wielkim finale, który zaplanowano na 3 marca 2017 roku. Jest o co walczyć. Na najlepszych młodych logistyków czekają bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki, zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, atrakcyjne staże w przedsiębiorstwach będących liderami w branży oraz wartościowe nagrody rzeczowe.
„Dla wielu uczniów wygrana w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej to spełnienie marzeń, ale również przepustka do kariery w logistyce, transporcie i spedycji. Zwycięstwo w tak dużym wydarzeniu dodaje pewności siebie i otwiera wiele drzwi. Pierwszymi z nich jest możliwość podjęcia bezpłatnych studiów w Wyższej Szkole Logistyki” – dodaje Wojciech Zalewski.
Nad prawidłowością przebiegu olimpiady czuwała Pani Justyna Pilch, która była jej organizatorem na terenie szkoły.

Justyna Pilch

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.