Obiekt przestrzennie funkcjonalny wraz z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące, świadczone przez niezależne w stosunku do nadawcy lub odbiorcy podmioty gospodarcze” /Podstawy logistyki, ILiM Poznań 2011/

Takim właśnie obiektem jest Śląskie Centrum Logistyki SA –  znana i licząca się na rynku marka, które 11 czerwca 2015 roku otwarło swe drzwi dla uczniów technikum logistycznego Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.

Zaproszenie Śląskiego Centrum Logistyki SA otrzymały tylko 4 najlepsze szkoły z całej Polski.

Firma dysponuje magazynami o powierzchni ok. 18 000 m2, placami składowymi o pojemności 70 000 t, portem śródlądowym oraz stacją i bocznicą kolejową – ok. 11 km torów. Spółka oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie logistyki i transportu, elastycznie dopasowane do indywidualnych potrzeb, zapewniając nowatorskie rozwiązania i zarządzanie zaawansowanymi projektami logistycznymi.

Przyszli adepci logistyki  mieli okazję przekonać się jak “od kuchni” wygląda i funkcjonuje nowoczesne centrum logistyczne.

Podczas wizyty udało się zobaczyć, jak w czasie pracy wygląda jeden z nielicznych w Polsce portów śródlądowych, obserwować załadunek i wyładunek na bocznicy kolejowej oraz pracę nowoczesnego magazynu do składowania ADR, czyli tzw. substancji niebezpiecznych.

Na zakończenie wizyty uczniowie zadawali liczne pytania dotyczące niuansów funkcjonowania tak wielkiego logistycznego mrowiska. Jedno z  pytań dotyczyło m.in. możliwości rozwoju kariery w Śląskim Centrum Logistyki. Okazało się, iż jest to możliwe dla absolwentów średnich szkół technicznych, co niewątpliwie utwierdziło młodzież Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach w przekonaniu, że wybór zawodu technika logistyka to bardzo dobra decyzja.

Opracowała Justyna Pilch

Leave a comment