W marcu 2020 roku kolejna grupa praktykantów z Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach wyjechała na praktyki w Hiszpanii do miejscowości Granada w ramach programu Erasmus+.
Praktyki filmy były organizowane dla uczniów technikum informatycznego, logistycznego, ekonomicznego oraz dla 5 słuchaczek z kierunku technik kosmetologii.

Po zakwaterowaniu i zameldowaniu się w hostelu wszyscy uczestnicy praktyk zostali zapoznani z planem miasta w tym jakimi środkami komunikacji miejskiej mieli docierać na miejsca odbywania swoich praktyk.

W dniu 9 marca uczestnicy projektu rozpoczęli swoje staże w hiszpańskich zakładach pracy.

Pierwotnie praktyki miały trwać 4 tygodnie dla uczniów oraz 2 tygodnie dla słuchaczek niestety sytuacja pandemiczna zmusiła szkołę do skrócenia czasu praktyk do 1 tygodnia