9 października 2017 r. uczniowie pierwszej klasy technikum ekonomicznego i technikum informatycznego Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach spotkali się z Panią Beatą Kopczyńską koordynatorem ds. komunikacji społecznej i edukacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku.

Wizyta ta zapoczątkowała projekt edukacyjny „Lekcje z ZUS”, realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu przeprowadzone zostaną cztery lekcje dla uczniów technikum ekonomicznego i informatycznego. Na koniec uczestnicy zajęć będą mogli spróbować swoich szans w olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Podczas pierwszej lekcji uczniowie technikum ekonomicznego i informatycznego dowiedzieli się, jak działa polski system ubezpieczeń społecznych, jakie są rodzaje świadczeń z ubezpieczeń, od czego zależy wysokość emerytury, jak opłacać składki przy prowadzeniu firmy.

Młodzież poznała również historię ZUS, strukturę i zasady funkcjonowania oddziału. Ekonomiści i informatycy zadawali pytania, na które otrzymywali szczegółowe i jasne odpowiedzi. Wszystkie pozyskane informacje to cenne wskazówki, które ułatwią podejmowanie decyzji w przyszłości oraz wybór dalszej ścieżki kształcenia i drogi zawodowej.

Uczniowie czekają na pozostałe, podczas których jeszcze lepiej przygotują się do wzięcia udziału w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Pierwszy szkolny etap olimpiady odbędzie się już 27 listopada 207 roku.

Beata Skrzypczyk

 

 

Leave a comment