W związku z agresją Rosji na Ukrainę, Powiatowy Zespół Szk≤ół w Lędzinach włączył się w ogólnopolską akcję pomocy uchodźcom. W ramach wolontariatu zbierane były najpotrzebniejsze rzeczy, pozwalające ludności uciekającej przed okrucieństwem wojny poczuć namiastkę normalności i zabezpieczyć podstawowe potrzeby. Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy.