Dodatkowy kurs języka angielskiego.
Rola i funkcjonowanie międzynarodowych organizacji i władz lotniczych.
Jakość obsługi w turystyce.
Wprowadzenie do animacji 2D.
Wprowadzenie do Maya.

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach wychodząc naprzeciw potrzebie podniesienia kompetencji zawodowych swoich uczniów uczestniczył w dwuletnim w projekcie „Inwestycja w przyszłość”, który zakładał podniesienie umiejętności praktycznych i zawodowych uczniów. Projekt realizowany był w latach 2013/2014 oraz 2014/2015.

Dedykowany był dla uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik ekonomista, technik informatyk, technik elektryk i technik mechanik. Grupa docelowa to 134 uczniów a kierując się zasadą równości szans zakładaliśmy uczestnictwo dziewcząt do 45% wszystkich uczestników projektu.

Wszyscy wzięli udział w zajęciach z języka angielskiego i doradztwa zawodowego.

Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów z języka angielskiego to 120 godzin zajęć na różnych poziomach zaawansowania.

Zajęcia, poza wiedzą ogólną (gramatyka, słownictwo) obejmowały tematykę i słownictwo zgodne z kierunkiem kształcenia. Zakres kursu: słownictwo branżowe, prezentacje, korespondencja, autoprezentacja.

Doradztwo zawodowe edukacyjne dla uczniów w formie warsztatów to 40 godzin, 4 godziny tygodniowo.

Tematyka: decyzje dotyczące zawodu/kształcenia; zainteresowania, uzdolnienia – wpływ na decyzje zawodowe; określenie słabych i mocnych stron; rynek pracy w regionie, kraju i w UE; dokumenty aplikacyjne; cechy przedsiębiorcy; pomysł na firmę.

Następne zadania projektu były dedykowane poszczególnym kierunkom kształcenia.

Blok dodatkowych szkoleń z zakresu logistyki, lotnictwa i turystyki zakończony był egzaminami i wydaniem zaświadczeń i certyfikatów IATA.

Blok dodatkowych szkoleń z zakresu grafiki i animacja komputerowej zakończony egzaminami i wydaniem zaświadczeń i certyfikatów.

Dla logistyków: Air Transport Fundamentals (IATA): 43 godziny zajęć. Tematy: rola i funkcjonowanie międzynarodowych organizacji i władz lotniczych, funkcjonowanie linii lotniczych, rola i znaczenie lotnisk, rola i funkcjonowanie Agencji Nawigacyjnych oraz Szkolenie personelu obsługi naziemnej: 40 godzin. Tematy: podstawy lotnictwa, przemysł lotniczy, bezpieczeństwo na płycie lotniska, obsługa naziemna. Ze szkolenia skorzystało 34 uczniów.

Dla ekonomistów: Jakość obsługi w turystyce: 23 godziny zajęć. Tematy: komunikacja i znaczenie porozumiewania się; etykieta rozmów telefonicznych i korespondencji elektronicznej; ubiór, biżuteria, makijaż; skuteczna obsługa klienta; reklamacje; różnice kulturowe. Ze szkolenia skorzystało 16 uczniów.

Dla informatyków: Wprowadzenie do Maya – 40 godzin. Zakres: budowa i funkcjonowanie programu; podstawowe typy geometrii; modelowanie w przedstawionych typach geometrii; podstawy oświetlenia, teksturowania i cieniowania oraz Wprowadzenie do animacji 2D – 60 godzin. Zakres: tworzenie i obróbka grafiki 2D; praca i animacja w programie Adobe Flash; montaż nieliniowy; tworzenie filmu animowanego 2D, cyfrowe efekty specjalne. Szkolenia ukończyło 18 uczniów.

W ramach projektu 40 uczniów szkoły wzięło udział w 10-dniowych bezpłatnych praktykach zawodowych zgodnych z kierunkiem nauczania, dzięki którym mogło mieć wgląd w ich przyszłe miejsca pracy i wyzwania zawodowe. Młodzież została wyposażona w niezbędną odzież ochronną; w ramach projektu zapewniono również drugie śniadanie oraz transport na miejsce praktyk.

Ze środków finansowych projektu zakupiono także wyposażenie do pracowni komputerowej, elektrycznej, mechanicznej, pneumatyki i hydrauliki, a także sal: ekonomicznej i logistycznej na łączną wartość prawie 100 000 zł.

Ponadto część środków została wykorzystana na szkolenie z obsługi kas fiskalnych, którym młodzież z kierunków technik ekonomista i technik logistyk była ogromnie zainteresowana. Umiejętności zdobyte na szkoleniu ułatwią bowiem podjęcie ich pierwszej pracy już w okresie wakacji. Z tego kursu skorzystały dwie dziesięcioosobowe grupy uczniów.

Na temat zajęć wypowiadali się uczniowie. Oto niektóre opinie:

Partyk Grzechnik z 3 klasy technikum mechanicznego: kurs z języka angielskiego był dla mnie bardzo przydatny. Jestem pod wrażeniem poziomu nauczania jak i przekazanej wiedzy. Zostałem w pewnej części przygotowany do matury jak i do komunikacji za granicą przy użyciu języka obcego. Ponieważ wiążę swoją przyszłość z zawodem, w którym znajomość języków jest obowiązkowa zajęcia te były dla mnie wartościowe.

Damian Tomalik z 3 klasy, technik mechanik: zajęcia z dodatkowego angielskiego były bardzo interesujące. Trener używał różnych form nauczania wykorzystując multimedia. Dzięki nim poprawiłem swoją komunikację w języku obcym, nauczyłem się jak poprawnie używać czasów.

Karolina z 2 klasy, technik logistyk: dzięki zajęciom z ATF (Air Transport Fundamentals) i Szkoleniu personelu obsługi naziemnej dowiedziałam jak jest zbudowane lotnisko, jaki jest jego układ i jak takie lotnisko funkcjonuje. Wypełniałam również dokumenty lotnicze, np. rozmieszczenie ciężaru w samolocie. Trener prowadził zajęcia ciekawie, opowiadał ciekawostki z lotnictwem, pokazywał filmy i prezentacje.

Z kolei Karolina Latocha i Wiktoria Łasoń bardzo pozytywnie wypowiadały się na temat szkolenia z kas fiskalnych, w którym uczestniczyły: było praktyczne i ciekawe, dostarczyło cennych informacji.

Leave a comment